KemI: Utvidgat produktgodkännande för Steward 30 WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Steward 30 WG. Godkännandet gäller fr o m: 2019-05-17Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG gäller. Se bilaga för beslut. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Aliette 80 WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Aliette 80 WG. Godkännandet gäller fr o m: 2019-01-28 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Aliette 80 WG gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Tramat SC 500

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Tramat SC 500. Beslutet gäller mot örtogräs i odlingar på friland av rödbetor. Godkännandet gäller fr o m: 2018-11-28 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Tramat SC 500 gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Geoxe 50 WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Geoxe 50 WG. Beslutet gäller den del av ansökan som avser användning i tunnelodlingar av jordgubbar; växthusodlingar av jordgubbar, sallatsväxter, tomat, paprika, gurka och zucchini; samt växthus-, tunnel- och frilandsodlingar av plantskoleväxter. Kemikalieinspektionen avslår den del av ansökan som avser användning i äppel- och… Read more »

KemI: UPMA beviljad för Flexity mot mjöldagg i växthusgurka

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen beviljar utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Flexity. Beslutet gäller användning mot mjöldagg i växthusgurka. Godkännandet gäller fr o m: 2018-08-13 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Flexity gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Movento SC 100

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Movento SC 100. Beslutet gäller användning mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar. mot angrepp av insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta. mot angrepp av insekter i tunnelodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även Baby-leaf)…. Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Comet Pro

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Comet Pro. Beslutet gäller användning mot svampangrepp i odlingar på friland av purjolök, sparris och spenatfrö. Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-29 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Calypso SC 480 (uppdaterad bilaga)

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Calypso SC 480. Beslutet gäller för användning i tunnel och växthus i hallon, jordgubbar, blåbär och alla slags vinbär. Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-25 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Teppeki

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Teppeki. Beslutet gäller för användning mot insektsangrepp i frilandsodlingar av plantskoleväxter, skogsplantor, brysselkål, vitkål, rödkål, spetskål, savojkål samt ärter och bönor för utsäde. mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka, tomat, aubergine, plantskoleväxter och skogsplantor. mot insektsangrepp i tunnelodlingar av gurka, tomat, aubergine, prydnadsväxter, plantskoleväxter och… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fibro

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Fibro. Beslutet gäller för användning mot insekter och kvalster i växthus- och tunnelodling av gurka och tomat. Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-19 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fibro gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Sencor SC 600

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen har utvidgat produktgodkännande för Sencor SC 600. UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. Beslutet gäller mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Dispens för växtskyddsmedlet Cerone

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Cerone. Beslutet gäller för blom- och fruktgallring i odlingar av äpple, för färgförbättring i odlingar av äpple samt för tillväxtreglering i växthusodlingar av prydnadsväxter. Godkännandet gäller fr o m: 2018-05-25 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Cerone gäller. Se bilaga för övriga villkor…. Read more »

ENDAST Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat Tech Pro är godkända för dem med 1 L-behörighet

Posted by & filed under Används inte.

Gullviks har via LRF fått besked om att Kemikalieinspektionen, väldigt sent, har lämnat synpunkter på Arbetsmiljöverkets lösning av råttfrågan. De med 1 L-behörighet (växtskyddsmedelsbehörighet) kommer i dagsläget endast att kunna beviljas tillstånd för fyra verksamma ämnen (klorofacinon, kolekalciferol, kumatetralyl och warfarin). Det innebär i praktiken att de produkter som idag är tillgängliga för dem med… Read more »

KemI: Utökat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Nissorun SC, reg nr 5334

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen har beslutat att utöka produktgodkännandet för Nissorun SC. Beslutet gäller mot spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus, i tunnel, på friland, mot spinnkvalster i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnel, samt mot spinnkvalster i odlingar av tomat och aubergine i växthus. Godkännandet gäller fr o m: 2018-04-16 Godkännandet gäller… Read more »

Sök gratis tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift

Posted by & filed under Används inte.

För att få använda råttgift (rodenticider) i behörighetsklass 1 So krävs tillstånd. Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket beslutar om tillstånd, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor. Vid användning av råttgift, där syftet är att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av råttgift,… Read more »

KemI: Utökat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Fenix, reg nr 5288

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen har beslutat att utöka produktgodkännandet för Fenix. Beslutet gäller mot ogräs i frilandsodlingar av dill, blad- och rotpersilja, rotselleri samt mot ogräs i fältodling av lupin för foder och mot ogräs i växthusodlingar av prydnadslöksväxter. Godkännandet gäller fr o m: 2018-03-07 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fenix gäller. Se… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Steward 30 WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Steward 30 WG. Godkännandet gäller mot skadeinsekter i odlingar av vita och röda vinbär, hallon, krusbär, björnbär och blåbär på friland samt i odlingar av körsbär och plommon. Godkännandet gäller fr o m: 2017-08-23 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG gäller…. Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Goltix WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Goltix WG Godkännandet gäller mot ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö och mot ogräs i odlingar av kepalök. Godkännandet gäller fr o m: 2017-08-24 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Goltix WG gäller. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.