KemI: Utvidgat produktgodkännande för Tramat SC 500

2018-11-29

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Tramat SC 500.

Beslutet gäller mot örtogräs i odlingar på friland av rödbetor.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-11-28
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Tramat SC 500 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.