Majs

Vi är stolta att kunna introducera Pioneers majshybrider till er producenter.
Vi är extra stolta att kunna presentera de nya DENT-typerna.
Dessa hybrider ger ett ensilage som är betydligt mer nedbrytbart i vommen hos kon. Detta låter dig att byta från gammalt till nytt ensilage utan någon mjölkproduktionsstörning.
Vårt urval representerar de enda DENT-typerna på marknaden som är lämpade att odla i vårt kallare nordiska klimat.

Raps

När tiden från sådd till tillväxtperiodens slut är begränsad, är det viktigt att rapsen har förmågan att etablera sig snabbt på hösten. Då ökar dess förutsättningar att överleva vintern och ha ett bra utgångsläge på våren.

Rapsens övervintringsförmåga är en mycket viktig egenskap att värdera – härutöver skall många andra egenskaper värderas:

  • Resistens mot sjukdomar
  • Skördenivå och skördevärde
  • Råfetthalt
  • Stjälklängd och stjälkstyrka
  • Mognadstid
  • Växtsätt (tillväxtpunktens höjd över marken)

Såväl linjesorter som hybridsorter har utbredd användning i Sverige. Generellt anses hybridsorter ge fördelar (gentemot linjesorterna) då odlingsförhållandena är stressade – torka, kyla etc.

Se effektschema för Devrinol, Kalif och Belkar i samband med höstraps här!

HÄRDIG NYHET! Aganos – hybriden som tål kärva förhållanden

 

Butterfly – linjesorten som slår det mesta

Cristiano KWS – hybridsort för södra och mellersta Sverige

George – höstrapshybrid med flera praktiska fördelar

Hambre – hybridrapsen för södra Sverige

HÖGAVKASTANDE NYHET! Helypse – den fulländade sorten

 

InV100 CL (InVigor) – odlingssäker Clearfield hybrid vårraps