Majs

Vi är stolta att kunna introducera Pioneers majshybrider till er producenter.
Vi är extra stolta att kunna presentera de nya DENT-typerna.
Dessa hybrider ger ett ensilage som är betydligt mer nedbrytbart i vommen hos kon. Detta låter dig att byta från gammalt till nytt ensilage utan någon mjölkproduktionsstörning.
Vårt urval representerar de enda DENT-typerna på marknaden som är lämpade att odla i vårt kallare nordiska klimat.

Vall

Det bästa vi vet är lantbrukare som njuter av sitt jobb, barn som leker barfota på mjuka gräsmattor och kor som äter näringsrikt foder. Dessa är anledningarna till att vi erbjuder de bästa lösningarna för gräsmattor och foder. För våra kunder förtjänar en riktigt bra grund att stå på – en grund som skapar möjligheter!

Raps

När tiden från sådd till tillväxtperiodens slut är begränsad, är det viktigt att rapsen har förmågan att etablera sig snabbt på hösten. Då ökar dess förutsättningar att överleva vintern och ha ett bra utgångsläge på våren.

Rapsens övervintringsförmåga är en mycket viktig egenskap att värdera – härutöver skall många andra egenskaper värderas:

  • Resistens mot sjukdomar
  • Skördenivå och skördevärde
  • Råfetthalt
  • Stjälklängd och stjälkstyrka
  • Mognadstid
  • Växtsätt (tillväxtpunktens höjd över marken)

Såväl linjesorter som hybridsorter har utbredd användning i Sverige. Generellt anses hybridsorter ge fördelar (gentemot linjesorterna) då odlingsförhållandena är stressade – torka, kyla etc. Syngenta provar ett stort antal sorter, linje- och hybridsorter, i de officiella svenska sortförsöken.

Se effektschema för Devrinol, Kalif och Belkar i samband med höstraps här!

Butterfly – linjesorten som slår det mesta!

George – höstrapshybrid med egenskaper som ger odlingssäkerhet!

George är en sort ur Syngentas nya generation höstrapssorter. Nya moderlinjer har medfört att ett flertal viktiga egenskaper förbättrats och därmed stärkt odlingssäkerheten. Detta visar sig i form av mycket hög råfettskörd i hela det svenska odlingsområdet från Skåne upp till Svealand. Kort stjälk gör George lättröskad och dess drösfasthet skyddar mot oönskat spill – två starka egenskaper hos en modern rapssort.

Hambre – ny väldigt attraktiv hybridsort!

Hillico – hybriden som övertygar i alla väder!

InV100 CL (InVigor) – odlingssäker Clearfield hybrid vårraps