När tiden från sådd till tillväxtperiodens slut är begränsad, är det viktigt att rapsen har förmågan att etablera sig snabbt på hösten. Då ökar dess förutsättningar att överleva vintern och ha ett bra utgångsläge på våren.

Rapsens övervintringsförmåga är en mycket viktig egenskap att värdera – härutöver skall många andra egenskaper värderas:

  • Resistens mot sjukdomar
  • Skördenivå och skördevärde
  • Råfetthalt
  • Stjälklängd och stjälkstyrka
  • Mognadstid
  • Växtsätt (tillväxtpunktens höjd över marken)

Såväl linjesorter som hybridsorter har utbredd användning i Sverige. Generellt anses hybridsorter ge fördelar (gentemot linjesorterna) då odlingsförhållandena är stressade – torka, kyla etc. Syngenta provar ett stort antal sorter, linje- och hybridsorter, i de officiella svenska sortförsöken.


Butterfly

Butterfly är den nya linjesorten som slår alla höstrapssorter.

NK Festivo

Bland sorter som provats minst 2 år i Svensk Raps’ sortförsök, har NK Festivo varit den högst avkastande linjesorten i hela det svenska odlingsområdet.
NK Festivo har visat sig ha god övervintring. Sorten har medel till hög oljehalt, en styv stjälk av medellängd samt mognar två dagar efter mätarsorten.
I södra Sverige, A+B-områdena (som rymmer ca 70 % av höstrapsodlingen), ligger nettointäkten hos NK Festivo i den absoluta toppen – även då hybridsorterna inkluderas i beräkningarna.

SY Alister

SY Alister är sorten som gör fortsatt höstrapsodling möjlig även då marken är smittad med klumprotsjuka. I detta läge är det uteslutet att odla icke resistenta sorter. SY Alisters inbyggda rasspecifika resistens är stark och har visat sig fungera mycket bra i många länder i Europa.
God övervintringsförmåga tryggar odlingssäkerheten precis som SY Alisters breda såfönster, dvs sorten har god fördragsamhet för såtider som avviker såväl åt det tidiga som det sena hållet. Stjälken är av medellängd och stråstyrkan god – egenskaper som bidrar till att sorten betraktas som lättodlad.
I Storbritannien har SY Alister, under odlingsbetingelser som överensstämmer med svenska förhållanden, avkastat likvärdigt med t ex Excalibur och Vision på osmittad jord – det visar att den genetiska avkastningspotentialen är hög.

SY Carlo

SY Carlo avkastar i nivå med toppsorterna i både Danmark och Sverige.
Sorten odlas flitigt och ger hög och stabil avkastning i en stor del av Europa.
God övervintringsförmåga lägger basen för odlingssäkerhet hos SY Carlo – en tacksam egenskap för svenska förhållanden. Råfetthalten är medelhög och stjälken har en lämplig styrka för direkttröskning.
Phoma-resistensen är mycket god hos SY Carlo och mognaden infaller medeltidigt. Nettointäkten av SY Carlo, med hänsyn tagen till kvalitetsparametrarna, är mycket hög.