När tiden från sådd till tillväxtperiodens slut är begränsad, är det viktigt att rapsen har förmågan att etablera sig snabbt på hösten. Då ökar dess förutsättningar att överleva vintern och ha ett bra utgångsläge på våren.

Rapsens övervintringsförmåga är en mycket viktig egenskap att värdera – härutöver skall många andra egenskaper värderas:

  • Resistens mot sjukdomar
  • Skördenivå och skördevärde
  • Råfetthalt
  • Stjälklängd och stjälkstyrka
  • Mognadstid
  • Växtsätt (tillväxtpunktens höjd över marken)

Såväl linjesorter som hybridsorter har utbredd användning i Sverige. Generellt anses hybridsorter ge fördelar (gentemot linjesorterna) då odlingsförhållandena är stressade – torka, kyla etc. Syngenta provar ett stort antal sorter, linje- och hybridsorter, i de officiella svenska sortförsöken.

Se effektschema för Devrinol, Kalif och Belkar i samband med höstraps här!

Butterfly – marknadens högst avkastande linjesort

  • Produktblad
  • Butterfly har under de senaste åren levererat höga och stabila skördar i danska försök
    201820172016

George – höstrapshybrid med egenskaper som ger odlingssäkerhet!

George är en sort ur Syngentas nya generation höstrapssorter. Nya moderlinjer har medfört att ett flertal viktiga egenskaper förbättrats och därmed stärkt odlingssäkerheten. Detta visar sig i form av mycket hög råfettskörd i hela det svenska odlingsområdet från Skåne upp till Svealand. Kort stjälk gör George lättröskad och dess drösfasthet skyddar mot oönskat spill – två starka egenskaper hos en modern rapssort.

Hillico – hybridsort med hög avkastningspotential

SY Alister – sorten som gör det möjligt att odla på smittad mark

Klumprotsjuka är en av de allvarligaste sjukdomarna i svensk rapsodling och förekomsten av klumprotsjuka ökar snabbt. På grund av sjukdomens mycket långlivade vilsporer är odling av mottagliga sorter omöjlig under lång tid efter ett sjukdomsutbrott. SY Alisters inbyggda rasspecifika resistens är stark och fungerar mycket bra i både Sverige och många andra Europeiska länder. Genom att välja SY Alister kan du återigen odla raps på infekterade fält med gott resultat.

SY Annabella – en stark sort i område D-F

SY Carlo – en sort med både stabilitet och säkerhet

För att lyckas med rapsodling är sortvalet en avgörande faktor. SY Carlo är en högavkastande sort med fina resultat från de svenska sortförsöken under flera år. 2015 var SY Carlo högst avkastande av alla marknadssorter i svenska försök. En sort för dig som vill ha möjlighet att nå en riktigt hög avkastning.