Gullviks ansvarar inte för informationen som döljer sig under respektive produktlänk då dessa går till tillverkarens hemsida.

För att alltid ha tillgång till uppdaterad information om gällande dispenser hänvisar vi till Kemikalieinspektionen. Här ska du kunna söka på diarienummer, preparatnamn, verksamt ämne samt namn på den sökande av dispensen.