Kemikalieinspektionen bifaller ansökan gällande Cerone

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Cerone. Kemikalieinspektionen medger att användningsområdet för det godkända växtskyddsmedlet Cerone med reg nr 3571 utvidgas till att omfatta synkroniserad mognad av tomater i växthus. Godkännandet gäller fr o m: 2015-12-07. Godkännandet gäller t o m: Så länge som godkännandet för Cerone gäller. Se bilaga för… Read more »

KemI bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för Switch 62,5 WG

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller den del av ansökan som avser odling i växthus av plantskoleväxter, ballon och björnbär. Kemikaheinspektionen avslår den del av ansökan som avser odling på friland och i tunnel av prydnadsväxter och plantskoleväxter, äpple och päron, plommon, körsbär, röda-, svarta- och vita vinbär, vindruvor, hallon, björnbär, blåbär, sparris samt spenatfrö. Godkännandet gäller fr o m: 2015-10-22. Godkännandet gäller t… Read more »

KemI ändrar och återkallar delvis utökat produktgodkännande av Vertimec

Posted by & filed under Används inte.

Den del av produktgodkännandet som ändras avser användning av Vertimec i odlingar av hallon och björnbär i växthus. Den del av produktgodkännandet som återkallas avser användning av Vertimec i odling av hallon och björnbär på friland och i tunnel. Ändring av godkännande gäller från och med 2015-11-01. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare… Read more »

KemI medger utvidgat godkännande för Signum i späda bladgrödor

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen (KemI) medger att användningsområdet för det godkända växtskyddsmedlet Signum utvidgas till att omfatta bekämpning av svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av späda bladgrödor, ”baby leaf”, på friland. Medgivandet gäller från den 1 januari 2015 så länge Signum är godkänt. Se bilaga för övriga villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.