KemI: Utvidgat produktgodkännande för Steward 30 WG

2019-05-20

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Steward 30 WG.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-05-17
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.