KemI: Utökat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Nissorun SC, reg nr 5334

2018-04-17

Kemikalieinspektionen har beslutat att utöka produktgodkännandet för Nissorun SC.

Beslutet gäller mot spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus, i tunnel, på friland, mot spinnkvalster i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnel, samt mot spinnkvalster i odlingar av tomat och aubergine i växthus.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-04-16
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Nissorun SC gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.