KemI: Utvidgat produktgodkännande för Signum

2019-07-15

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Signum.

Godkännandet gäller mot Stemphylium-angrepp i odlingar av purjolök.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-07-12
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Signum gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.