KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fibro

2018-06-20

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Fibro.

Beslutet gäller för användning mot insekter och kvalster i växthus- och tunnelodling av gurka och tomat.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-19
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fibro gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.