– ett laboratorium du kan hålla i handen

Var ska jag sälja min skörd? Som foder eller till kvarnen? Får jag rätt pris? Betalar jag rätt pris för det spannmål jag köper? Hur mycket protein ger jag mina djur? Mät kvaliteten på din skörd direkt med GrainSense och fatta säkra beslut, som baserar sig på data.

Bevisa kvaliteten på plats

På några sekunder erhåller du en snabb och exakt mätning av:

 1. PROTEINHALT – den viktigaste faktorn för djur- och spannmålsbönder.
 2. VATTENHALT – en lättare, snabbare och exaktare mätning än tidigare.
 3. OLJEHALT – en viktig faktor för oljeväxtodling.
 4. KOLHYDRATER – en central komponent för industrin.

Förvalta din skörd baserat på data

 • Samla kunskaper om ditt spannmål; vad köper du och vad säljer du?
 • Sortera spannmålskörden efter kvalitet i din siloanläggning.
 • Mät spannmålskvaliteten redan innan skörden.
 • I vilken ordningsföljd ska jag skörda? Det börjar snart regna, vilket fält ska jag börja med?

Laboratoriekvalitet på fältet

 • Erhåll dina mätresultat när du behöver dem och där du behöver dem – vid silon, på tröskan eller vid torkanläggningen.
 • Patenterad optisk mätning och kontinuerlig uppdatering av kalibreringen.
 • Din data sparas på ett säkert sätt i en molntjänst.
 • Liten provmängd, det räcker med en liten kopp.
 • Standarden motsvarar laboratorienivå med avseende på exakthet och utformning.
 • Lätt att använda och ergonomisk.

Artiklar

YouTube

Nyhetsbrev