KemI: Dispens för växtskyddsmedlet Cerone

2018-05-29

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Cerone.

Beslutet gäller för blom- och fruktgallring i odlingar av äpple, för färgförbättring i odlingar av äpple samt för tillväxtreglering i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-05-25
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Cerone gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.