KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Corum

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Corum. Godkännandet gäller mot örtogräs i utsädesodlingar av klöver. Godkännandet gäller fr o m: 2024-01-09 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Corum med regnr 5912 gäller. Se bilaga för beslut. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Raptol

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Raptol. Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på fält och i tunnel. Godkännandet gäller fr o m: 2024-01-09 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Raptol med regnr 5351 gäller. Se bilaga för beslut. Se bilaga för villkor. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare… Read more »

KemI: Bifaller delvis ansökan om UPMA för Nexide CS

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om UPMA för Nexide CS. Kemikalieinspektionen bifaller den del av ansökan som avser användning i sockermajs och vårrågvete. Kemikalieinspektionen avslår den del av ansökan som avser användning i havre och vårvete. Godkännandet gäller fr o m: 2023-12-18 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Nexide CS med regnr… Read more »

KemI: Återkallande och anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Safari 50 DF

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen beslutar att återkalla produktgodkännandet för Safari 50 DF med registreringsnummer 5424. Återkallelsen gäller från och med den 20 februari 2024. Kemikalieinspektionen beslutar om följande anståndsperioder för Safari 50 DF med registreringsnummer 5424. Produkter som tillverkats innan godkännandet upphörde får släppas ut på marknaden av innehavaren till och med: 2024-08-20 Produkter som tillverkats innan godkännandet… Read more »

Bredare registrering för Mavrik i raps

Posted by & filed under Används inte.

Den nya registreringen för Mavrik är bredare i de tidiga stadierna. Detta underlättar vid höstbehandling mot blåvingade rapsvivlar som flyger in sent på hösten, men även mot jordloppor senare än DC 12. Mavrik är godkänd enligt följande i raps: DC 10-19 (tidigare endast DC 10-12) 1 ggr DC 30-71 2 ggr Se bilaga för beslut…. Read more »

KemI: Avslår nöddispens för Kerb Flo 400

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Kerb Flo 400. Sökt användningsområde: Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av jordgubbar, plantskolor, prydnadsväxter och läplanteringar samt rabarber. Se bilaga för beslut. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

Nientrisbehandling i höstvete gjorde skillnad

Posted by & filed under Används inte.

Tomas Rosman i Töreboda Nientrisbehandlade två av sina höstvetefält. Via körning med N-Sensor uppmättes skillnader mellan behandlade och obehandlade fält, vilket inspirerar Tomas till att fortsätta använda biologiska kvävefixerare. Här berättar Tomas mer om hur han resonerar i ett samtal med Syngentas Erik Jönsson. Tomas är Gullviks distriktsrepresentant i Lidköping med i huvudsak östra Skaraborg… Read more »

KemI: UPMA för Teppeki

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om UPMA för Teppeki. Godkännandet gäller mot insektsangrepp i yrkesmässiga odlingar av huvudkål och brysselkål på friland insektsangrepp i yrkesmässiga utsädesodlingar av ärter, bönor, spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy) på friland. insektsangrepp i yrkesmässiga odlingar av tomat, aubergine och gurka i tunnel och… Read more »

När ska du tillväxtreglera din raps? Gullviks har verktyget!

Posted by & filed under Används inte.

Vi utvecklar Gullvikspraktikan ONLINE och nu finns ett verktyg för daggrader. Med bakgrund av fjolårets stora utvintring av höstraps vill vi hjälpa dig som lantbrukare att utföra rätt odlingsinsatser. Att rätt ”tajma” tillväxtreglering i höstrapsen är helt avgörande för rapsens vinterhärdighet. Gå in på https://gullvikspraktikan.se/daggrader och ange när du sått din raps för att se… Read more »

KemI: Nöddispens för Credit Xtreme (spannmål)

Posted by & filed under Används inte.

Nufarms ansökan om nöddispens för Credit Xtreme godkändes av KemI efter snabb handläggning och produkten får därmed användas för nedvissning i stråsäd enligt bifogat beslut. Godkänd dos är 1,0 l/ha och karenstiden är 7 dagar mellan behandling och skörd. Credit Xtreme är ett säkert verktyg för att snabbt få effekt och med den unika formuleringen… Read more »

Credit Xtreme hjälper dig in i mål 2023 – och bäddar för kommande säsonger

Posted by & filed under Används inte.

Säsongen 2023 bjuder på många utmaningar för växtodlingen och många kämpar nu med skördearbetet. Den torra starten på säsongen gav en hel del glesa bestånd som nu efter regnen givit utrymme för mer eller mindre stora ogräsuppslag, inte minst gynnas rotogräsen såsom kvickrot och tistel av dessa förutsättningar. Höstsäsongen med skörd och höstbruk kommer att… Read more »

KemI: Nöddispens för Vertimec

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Vertimec. Nöddispensen gäller mot insekts- och kvalsterangrepp i yrkesmässig odling av prydnadsväxter i växthus. Godkännandet gäller fr o m: 2023-08-10 Godkännandet gäller t o m: 2023-12-07 Se bilaga för beslut. Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.

KemI: Nöddispens för Kerb Flo 400

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Kerb Flo 400. Nöddispensen gäller mot renkavle i höstraps i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götaland län. Ansökan om att få använda Kerb Flo 400 i hela Sverige avslås. Godkännandet gäller fr o m: 2023-10-01 Godkännandet gäller t o m: 2023-11-30 Se bilaga för beslut. Kontakta… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Nexide CS

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Nexide CS. Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot på friland. Godkännandet gäller fr o m: 2023-07-14 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Nexide CS gäller. Se bilaga för beslut. Kontakta din Gullvikssäljare för… Read more »

Ska du odla raps? Lär dig mer om Helypse

Posted by & filed under Används inte.

Detta är film 2 av 2 om raps. Gullviks säljer utsäde till raps och andra filmen handlar om Helypse från KWS Scandinavia. DEN FULLÄNDADE SORTEN – HÖGAVKASTANDE NYHET från KWS HELYPSE från KWS är en nyhet i Gullviks portfölj. Starka övervintringsegenskaper. Håller tillväxtpunkten låg trots god och stark tillväxt under hösten. Stabil, hög skörd över… Read more »

Ska du odla raps? Lär dig mer om Aganos

Posted by & filed under Används inte.

Detta är film 1 av 2 om raps. Gullviks säljer utsäde till raps och första filmen handlar om Aganos från Syngenta. Aganos tog plats i Gullviks portfölj 2022. Sorten är en högavkastande hybrid från Syngenta. Aganos är av kontinental typ. Det innebär att den avkastar trots sträng vinter och tuff sommar. Sorten ligger verkligen i… Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fibro

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Fibro. Godkännandet gäller mot insekter och kvalster i fält- och tunnelodlingar av bär, grönsaker och plantskoleväxter. Mot insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av tomat och gurka samt i växthusodlingar av prydnadsväxter. Godkännandet gäller fr o m: 2023-06-30 Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet… Read more »

KemI: Dispens för Mizuki

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Mizuki. Dispensen får bara användas om Spotlight Plus använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2023 och eftersom Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs inte finns tillgänglig under säsongen 2023. Dispensen gäller nedvissning i potatis. Godkännandet gäller fr o m: 2023-06-15 Godkännandet gäller t o m: 2023-10-12 Se bilaga för beslut…. Read more »

KemI: Utvidgat produktgodkännande för Spotlight Plus

Posted by & filed under Används inte.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Spotlight Plus. Godkännandet gäller mot revor och ogräs i nyetablerade jordgubbar på friland och i tunnel mot ogräs och för bekämpning av årsskott i hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär och tranbär på friland och i tunnel mot ogräs och för bekämpning av årsskott i plantskoleväxter på friland och… Read more »