KemI: Utvidgat produktgodkännande för Teppeki

2018-06-26

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Teppeki.

Beslutet gäller för användning

  • mot insektsangrepp i frilandsodlingar av plantskoleväxter, skogsplantor, brysselkål, vitkål, rödkål, spetskål, savojkål samt ärter och bönor för utsäde.
  • mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka, tomat, aubergine, plantskoleväxter och skogsplantor.
  • mot insektsangrepp i tunnelodlingar av gurka, tomat, aubergine, prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-25
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Teppeki gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.