Mineralgödsel från Yara

Yaras mineralgödsel för den svenska marknaden är utvecklade för att passa svenskt jordbruk, trädgård, skog m m. En omfattande försöksverksamhet från Skåne till Norrland bidrar till att lägga grunden för produktsortimentet.

Den som använder mineralgödsel från Yara ska även kunna lita på att produktkvaliteten är bra. Yaras gödselmedel har därför ett garanterat näringsinnehåll och en garanterad fysikalisk kvalitet och produktionen är certifierad enligt SS-EN ISO 9001 och 14001.

YaraTera-produkter för näringsbevattning

YaraTera är ett komplett sortiment av vattenlösliga gödselmedel för användning vid näringsbevattning där tillförseln av växtnäring och vatten optimeras för bästa skörd och kvalitet. Enkla gödselmedel för dig som gör din egen gödselblandning med hjälp av Krista-sortimentet tillsammans med YaraTera Calcinit eller en bekväm och säker allt-i-ett lösning med Kristalon-sortimentet. Här hittar du även Rexolin-sortimentet som används för näringsbevattning.


Kristalon, fullgödselmedel

YaraTera Kristalon är ett sortiment av vattenlösliga NPK-gödselmedel för näringsbevattning. Produkterna är kristallina och klorfattiga. De innehåller kväve (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), svavel (S) samt mikronäringsämnen. Järnet är chelaterat med DTPA och övriga mikronäringsämnen är kelaterade med EDTA. Extra kväve och kalcium (Ca) som komplement till Kristalon tillförs med YaraTera Calcinit plus eventuellt Salpetersyra i ett separat stamlösningskärl.

Krista och Rexolin

Mineralgödsel – Storsäcksgödning

Organisk gödsel

Everris

  • Agroblen 5-6 månaders: 15-3,5-9,1+1,2 Mg (i oxidform 15-8-11 + 2 MgO)
  • Agroblen 8-9 månaders: 11-3,5-14+1,8 Mg (i oxidform 11-8-17 + 3 MgO)

Se också

Kalk från Omya

Omya förser svenskt lantbruk med snabbverkande granulerade kalkprodukter. Tack vare den mycket fina och jämna partikelstorleken, reagerar produkterna snabbt och är lika effektiva som vanlig mineralgödsel, fast med betydligt mindre mängder.