Agroleaf Power – den avancerade bladgödslingen som ökar grödornas avkastning

Agroleaf Power gör tre viktiga saker för grödan. För det första ger Agroleaf Power en extra stimulans vid varje utvecklingsfas som varar ännu längre. För det andra korrigerar den snabbt näringsbrister och för det tredje mildrar Agroleaf Power växtstressen orsakad av väderlek, bekämpningsmedel och intensiv produktion. Med Agroleaf Power har du kontroll över dina grödor från start till mål – och alla faser däremellan!

För ytterligare information om ovanstående preparat hänvisar vi till Säkerhetsdatablad.

Kristalon, fullgödselmedel för näringsbevattning

Kristalon är ett sortiment av vattenlösliga NPK-gödselmedel för näringsbevattning. Produkterna är kristallina och klorfattiga. Kristalon-produkterna innehåller kväve (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), svavel (S) samt mikronäringsämnen. Järnet är chelaterat med DTPA och övriga mikronäringsämnen är kelaterade med EDTA. Extra kväve och kalcium (Ca) som komplement till Kristalon tillförs med YaraLiva Calcinit plus eventuellt Salpetersyra i ett separat stamlösningskärl.

Mineralgödsel från Yara – se också

Yaras mineralgödsel för den svenska marknaden är utvecklade för att passa svenskt jordbruk, trädgård, skog m m. En omfattande försöksverksamhet från Skåne till Norrland bidrar till att lägga grunden för produktsortimentet.

Den som använder mineralgödsel från Yara ska även kunna lita på att produktkvaliteten är bra. Yaras gödselmedel har därför ett garanterat näringsinnehåll och en garanterad fysikalisk kvalitet och produktionen är certifierad enligt SS-EN ISO 9001 och 14001.

Kalk

Omya förser svenskt lantbruk med snabbverkande granulerade kalkprodukter. Tack vare den mycket fina och jämna partikelstorleken, reagerar produkterna snabbt och är lika effektiva som vanlig mineralgödsel, fast med betydligt mindre mängder.

Näringsbevattning