-> click here for an English version <-

Gullviks ingår som en division inom Bröderna Berner AB som i sin tur ägs av Berner Oy med huvudsäte i Helsingfors med anor från 1800-talets senare del.

I Gullviks har vi en tradition av att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. Vi är passionerade inom våra kunskapsområden och vi kan växtskydd!

Gullviks står för en bred och aktuell kunskap inom sitt område. Vi förstår våra kunders behov och vi har en passion för att hjälpa våra kunder i alla lägen.

Gullviks arbetar med ständiga förbättringar och fokus ligger hela tiden på att värna om kundnyttan. Gullviks arbetar alltid nära sina kunder. Vi kan ge råd och tips hur du ska optimera dina åtgärder mot skador på grödorna. Preparaten är som regel universiella men förmågan och kunskapen att dosera samt se alternativa möjligheter är unik för Gullviks representanter.

Gullviks föreslår rätt preparat och rätt dosering så att verkan blir den efterfrågade och inte mer. Vi känner ansvar för t ex överdosering som nästan alltid medför en skada på vår gemensamma miljö. Våra ställningstaganden grundar sig inte bara på Kemikalieinspektionens beslut utan också på officiella fältförsök och praktisk användning runt om i Sverige.

Med Gullviks får du råd!