-> click here for an English version <-

I Gullviks har vi en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. I ett antal undersökningar vittnar våra kunder om detta. Vi är stolta och passionerade. Vi kan växtskydd!

Gullviks är ett privatägt företag i en kooperativdominerande marknad. Gullviks ägs av Berner Aktiebolag med sitt huvudsäte i Helsingfors och har anor ända från 1800-talets senare del. Berners resurser utgör en garanti för Gullviks framtid.

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi förstår våra kunders behov och vi har en passion för att hjälpa våra kunder i alla lägen. Det visar sig också i våra kundrelationer till omvärlden.

Gullviks arbetar med ständiga förbättringar och vårt fokus ligger hela tiden på att värna om kundnyttan hos våra kunder.

Gullviks arbetar alltid nära sina kunder. Vi kan ge råd och tips hur du ska optimera dina åtgärder mot skador på grödorna. Preparaten är som regel universiella men förmågan och kunskapen att dosera samt se alternativa möjligheter är unik för Gullviks representanter.

Gullviks föreslår rätt preparat och rätt dosering så att verkan blir den efterfrågade och inte mer! Vi känner ansvar för t ex överdosering som nästan alltid medför en skada på vår gemensamma miljö. Våra ställningstaganden grundar sig inte bara på Kemikalieinspektionens beslut utan också på officiella fältförsök och praktisk användning runt om i Sverige.

Med Gullviks får du råd!