NutriFibre är gräsfröblandningar med kraftigt och imponerande rotsystem som ger en närings- och proteinrik bladmassa. NutriFibre har fördelar inom de fyra områden som anges nedan, jämfört med de gräsarter som vanligtvis odlas på mjölkgårdar.

 • Specialfröblandning som baseras på NutriFibre-tekniken
 • Högavkastande, med mycket energi och protein för en högre mjölkproduktion
 • Rik på effektivt fiber för god djurhälsa
 • Upp till 30 % högre avkastning än vanliga gräsvallar
 • Effektivt utnyttjande av jordens näringsämne
 • Djupgående rötter som ger utmärkt tålighet mot torka

NutriFibre

 • Mycket hög proteinskörd tack vare att NutriFibre är högavkastande i kombination med ett högt proteininnehåll
 • Klimatbeständig tack vare att NutriFibre har ett djupgående rotsystem har den en hög tolerans mot både torrare och blötare förhållande
 • Resurseffektiv tack vare att NutriFibre suger upp vatten och näringsämnen längre ner i markprofilen
 • God djurhälsa tack vare att NutriFibre tillhandahåller en hög andel nedbrytbart fiber

Gräsfröblandningar med NutriFibre ger lantbrukare ett optimalt grovfoder. NutriFibre-tekniken erbjuder lantbrukarna en flexibel lösning för att producera grovfoder på sin egen gård under en mängd olika förhållanden. Ett stort antal mjölkbönder i Europa har redan valt NutriFibre på grund av alla fördelar. De utfodrar sina besättningar med detta gräs och är jättenöjda!

Hemligheten bakom denna framgångsrika vallblandning är att den innehåller det senaste inom förädlingen av mjukbladiga rörsvinglar. Dessa kan med sin höga avkastningspotential kombinera ett hälsosamt nedbrytbart fiber med mycket protein och energi.

Produktblad

För mjölk- och köttproduktion:

För dikornas och fårens bästa kan vi erbjuda:

För hästens bästa kan vi erbjuda:

 • Hay Master* – för förstklassig höproduktion
 • Horse Master – för rätt näringsbalans och fiberinnehåll

För dig som behöver grovfoder snabbt:

 • ProtaPlus* – ettårig vall för snabb foderproduktion

För dig som är ekoproducent:

Gräsblandningar för biologisk mångfald:

 • NutriHerb* – gräsblandning för biologisk mångfald

* innehåller mjukbladig rörsvingel (NutriFibre)

NutriFibre är det senaste inom förädlingen av vallfrögräs till ensilage

Grunden i NutriFibre utgörs av mjukbladig rörsvingel. Det är ett förädlingsresultat som har tagits fram via Royal Barenbrug-koncernens internationella förädlingsprogram ”Grass for highly productive dairy cattle”.

NutriFibre-tekniken erbjuder en mängd goda egenskaper: näringseffektivitet, hög proteinproduktion, god smältbarhet, effektiva och fiberrika cellväggar samt ett imponerande rotsystem. Kombinationen av alla dessa enskilda egenskaper ger ett ensilage av extremt hög kvalitet. Denna specifika kombination ger ett värde som är högre än summan av de enskilda komponenterna.

Den nya grästekniken med mjukbladig rörsvingel har testats i stor omfattning under en mängd olika förhållanden, på olika jordmånstyper och med olika skördesystem.

NutriFibres kraftiga och imponerande rotsystem

Till vänster, engelskt rajgräs – Till höger, NutriFibre

Specifikationer

 • Utsädesmängd: 50 kg/ha
 • Sådjup: 1,0-1,5 cm
 • Förpackning: Säckar med 15 kg