KemI: Utvidgat produktgodkännande för Comet Pro

2018-07-02

Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Comet Pro.

Beslutet gäller användning mot svampangrepp i odlingar på friland av purjolök, sparris och spenatfrö.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-29
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.