Gullviks ansvarar inte för informationen som döljer sig under respektive produktlänk då dessa går till tillverkarens hemsida.

För att alltid ha tillgång till uppdaterad information om gällande dispenser hänvisar vi till Kemikalieinspektionen. Här ska du kunna söka på diarienummer, preparatnamn, verksamt ämne samt namn på den sökande av dispensen.


Agroleaf Power – den avancerade bladgödslingen som ökar grödornas avkastning

Agroleaf Power gör tre viktiga saker för grödan. För det första ger Agroleaf Power en extra stimulans vid varje utvecklingsfas som varar ännu längre. För det andra korrigerar den snabbt näringsbrister och för det tredje mildrar Agroleaf Power växtstressen orsakad av väderlek, bekämpningsmedel och intensiv produktion. Med Agroleaf Power har du kontroll över dina grödor från start till mål – och alla faser däremellan!

Andra produkter inom bladnäring