KemI: Utvidgat produktgodkännande för Geoxe 50 WG

2018-10-29

Kemikalieinspektionen bifaller delvis ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Geoxe 50 WG.

Beslutet gäller den del av ansökan som avser användning i tunnelodlingar av jordgubbar; växthusodlingar av jordgubbar, sallatsväxter, tomat, paprika, gurka och zucchini; samt växthus-, tunnel- och frilandsodlingar av plantskoleväxter.

Kemikalieinspektionen avslår den del av ansökan som avser användning i äppel- och päronodling

Godkännandet gäller fr o m: 2018-10-26
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Geoxe 50 WG gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.