KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fastac 50

2019-06-19

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Fastac 50.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av persilja och babyleaf på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-06-18
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fastac 50 gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.