KemI: Utvidgat produktgodkännande för Calypso SC 480 (uppdaterad bilaga)

2018-06-26

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Calypso SC 480.

Beslutet gäller för användning i tunnel och växthus i hallon, jordgubbar, blåbär och alla slags vinbär.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-06-25
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.