KemI: UPMA beviljad för Flexity mot mjöldagg i växthusgurka

2018-08-14

Kemikalieinspektionen beviljar utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Flexity.

Beslutet gäller användning mot mjöldagg i växthusgurka.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-08-13
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Flexity gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.