KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fibro

2019-06-14

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Fibro.

Godkännandet gäller mot insekter och kvalster i yrkesmässig odling av plantskoleväxter på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-06-11
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fibro gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.