KemI: Utvidgat produktgodkännande för Movento SC 100

2018-07-05

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Movento SC 100.

Beslutet gäller användning

  • mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar.
  • mot angrepp av insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta.
  • mot angrepp av insekter i tunnelodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även Baby-leaf).
  • mot angrepp av insekter och kvalster i växthusodlingar av prydnadsväxter (före blomning, det hade en tokig UPMA tidigare).

Godkännandet gäller fr o m: 2018-07-04
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Movento SC 100 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.