KemI: Utvidgat produktgodkännande för Sencor SC 600

2018-05-31

Kemikalieinspektionen har utvidgat produktgodkännande för Sencor SC 600.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Beslutet gäller mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.