KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Allstar

2024-04-06

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Allstar.

Godkännandet gäller mot skorv och mjöldagg i odlingar av äpple och päron.

Godkännandet gäller fr o m: 2024-04-05
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Allstar med regnr 5691 gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.