KemI: Avslår nöddispens för Kerb Flo 400

2023-11-01

Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Kerb Flo 400.

Sökt användningsområde: Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av jordgubbar, plantskolor, prydnadsväxter och läplanteringar samt rabarber.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.