Credit Xtreme hjälper dig in i mål 2023 – och bäddar för kommande säsonger

2023-08-16

Säsongen 2023 bjuder på många utmaningar för växtodlingen och många kämpar nu med skördearbetet. Den torra starten på säsongen gav en hel del glesa bestånd som nu efter regnen givit utrymme för mer eller mindre stora ogräsuppslag, inte minst gynnas rotogräsen såsom kvickrot och tistel av dessa förutsättningar. Höstsäsongen med skörd och höstbruk kommer att bli pressad för många och det blir viktigt att planera sina insatser för att hinna med och skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommande säsonger. Kvickrot, tistel m.fl. ogräs kan bli långvariga och kostsamma bekymmer i växtföljden och man bör eftersträva att trycka tillbaka dessa vid varje tillfälle som ges.

Vi vill därför skicka med några tips och goda råd inför höststrategin med Credit Xtreme.

  • Vid stubbehandling: Planera din strategi- skall stubben behandlas omgående efter tröskning innebär detta behandling inom senast något dygn innan ”sårytan” hos t.ex. kvickroten sluter sig och upptaget avstannar. Avvakta annars behandling tills kvickroten har 3-4 blad i återväxt och roten har tömts på en del näring. Under intervallet däremellan är upptaget som minst i plantan och då ger behandlingen mindre utväxling och nytta.
  • Stress över att komma igång med höstsådden kan göra att man avstår stubbehandlingen. Ett problemår kan detta innebära att man förökar upp mycket ogräs i fältet, vilket medför långvariga problem och merkostnader i kommande grödor. I dessa fall är det aktuellt att göra behandlingen med Credit Xtreme mellan sådd och uppkomst, för att köpa tid till sådd men ändå ha möjlighet att trycka tillbaka ogräsuppslagen. Då är det viktigt att tänka på att utsädet skall vara väl myllat (jordtäckt) och att följa ogräsets/grödans utveckling noggrant inför behandling. Ett hjälpmedel för detta kan vara att provocera fram uppkomst i en kontrollruta med hjälp av en glasskiva el. dyl. i aktuellt fält för att se när uppkomsten är nära förestående men att också ogräsen har hunnit gro i så stor utsträckning som möjligt.
  • Kvickrot är svårt att eliminera i växande stråsäd, och i t.ex. korn och havre saknas helt möjligheten. Insatserna måste därför göras före grödans etablering och så effektivt som möjligt. Credit Xtreme håller dörrarna öppna inför grödval 2024!
  • Med Credit Xtreme möjliggörs en effektiv behandling även denna problematiska säsong, med snabb regnfasthet (full regnfasthet inom 1 timme) samt snabbt upptag och effekt, bearbetning/sådd 2 dagar efter behandling av kvickrot, endast 6 timmar vid behandling av örtogräs. Detta är mycket värdefullt när tiden är knapp och förutsättningarna svåra!
    Vi på Nufarm önskar lycka till i det fortsatta skördearbetet och höstbruket- och fäster blicken mot säsongen 2024!

Mer om Credit Xtreme