KemI: Återkallande och anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Safari 50 DF

2023-12-05

Kemikalieinspektionen beslutar att återkalla produktgodkännandet för Safari 50 DF med registreringsnummer 5424.

Återkallelsen gäller från och med den 20 februari 2024.

Kemikalieinspektionen beslutar om följande anståndsperioder för Safari 50 DF med registreringsnummer 5424.

  • Produkter som tillverkats innan godkännandet upphörde får släppas ut på marknaden av innehavaren till och med: 2024-08-20
  • Produkter som tillverkats innan godkännandet upphörde får släppas ut på marknaden av andra än innehavaren till och med: 2024-08-20
  • Produkten får bortskaffas, lagras och användas till och med: 2024-08-20

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.