KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Mospilan SG

2024-07-10

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mospilan SG.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i huvudkål, blomkål, broccoli, brysselkål, julgranar, plantskoleväxter, skogsplantskoleväxter, växthusgurka, jordgubbar i fält, tunnel och växthus samt hallon i tunnel.

Godkännandet gäller fr o m: 2024-07-08
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Mospilan SG med regnr 5948 gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.