Nientrisbehandling i höstvete gjorde skillnad

2023-11-01

Tomas Rosman i Töreboda Nientrisbehandlade två av sina höstvetefält. Via körning med N-Sensor uppmättes skillnader mellan behandlade och obehandlade fält, vilket inspirerar Tomas till att fortsätta använda biologiska kvävefixerare.

Här berättar Tomas mer om hur han resonerar i ett samtal med Syngentas Erik Jönsson.

Tomas är Gullviks distriktsrepresentant i Lidköping med i huvudsak östra Skaraborg som arbetsområde.