KemI: Nöddispens för Credit Xtreme (spannmål)

2023-08-17

Nufarms ansökan om nöddispens för Credit Xtreme godkändes av KemI efter snabb handläggning och produkten får därmed användas för nedvissning i stråsäd enligt bifogat beslut. Godkänd dos är 1,0 l/ha och karenstiden är 7 dagar mellan behandling och skörd.

Credit Xtreme är ett säkert verktyg för att snabbt få effekt och med den unika formuleringen har vi ett snabbt upptag och snabb regnfasthet, vilket är en stor fördel i den akuta situation som råder när behandling för nedvissning är nödvändig.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om nöddispens för Credit Xtreme.

Nöddispensen gäller mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden avses för foderändamål och framställning av etanol för tekniskt bruk.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-08-16
Godkännandet gäller t o m: 2023-10-15

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.