KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Duplosan D

2024-06-05

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Duplosan D.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av vit- och rödklöver för fröproduktion).

Godkännandet gäller fr o m: 2024-05-24
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Duplosan D med regnr 5664 gäller.

Se bilaga för beslut.
Se bilaga för bruksanvisning.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.