KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Basagran SG

2024-03-15

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Basagran SG.

Godkännandet gäller mot ogräs i yrkesmässig odling av kepalök, schalottenlök, torra kokbönor, gröna bönor med skida och sockermajs.

Godkännandet gäller fr o m: 2024-03-13
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Basagran SG med regnr 5895 gäller.

Se bilaga för beslut.
Se bilaga för bruksanvisning.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.