KemI: Nöddispens för Kerb Flo 400

2023-07-18

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Kerb Flo 400.

Nöddispensen gäller mot renkavle i höstraps i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götaland län.
Ansökan om att få använda Kerb Flo 400 i hela Sverige avslås.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-10-01
Godkännandet gäller t o m: 2023-11-30

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.