KemI: Utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Corum

2024-01-19

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande (UPMA) för Corum.

Godkännandet gäller mot örtogräs i utsädesodlingar av klöver.

Godkännandet gäller fr o m: 2024-01-09
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Corum med regnr 5912 gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.