Bredare registrering för Mavrik i raps

2023-11-29

Den nya registreringen för Mavrik är bredare i de tidiga stadierna. Detta underlättar vid höstbehandling mot blåvingade rapsvivlar som flyger in sent på hösten, men även mot jordloppor senare än DC 12.

Mavrik är godkänd enligt följande i raps:

  • DC 10-19 (tidigare endast DC 10-12) 1 ggr
  • DC 30-71 2 ggr

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.