Parasitsteklar  
Chalcididea, Proctotrupidea

Inom dessa två stekelfamiljer finner man flera arter med mycket små ofta metallglänsande kropp. Honorna har ett långt äggläggningsrör som sticks in i offret. Efter äggens kläckning lever stekellarverna parasitiskt i bytet. Ägg, larver och puppor kan angripas.

Bland dessa parasitsteklar är Encarsia formosa som är parasit på vita flygare välkänd. Denna art finns numera i handeln för biologisk bekämpning av vita flygare på växthuskulturer.