Ollonborrar
Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani

Praktiskt taget alla kulturväxter kan angripas av dessa skalbaggslarver. Bland lantbruksväxterna är det främst rotfrukter och potatis som kan skadas allvarligt.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Rötter, Skördeprodukt.

Anmärkning
Skördeprodukt=underjordiska växtdelar t ex betor och potatisknölar.

Skadebild
Unga plantor kan gulna, vissna och dö som följd av larvernas gnag på rötterna. Vid skörden av betor och potatis kan man finna djupa och ganska stora larvgångar i roten respektive knölarna. Liknande skador kan uppträda på andra rotfrukter t ex morötter och rödbetor.

Skadegöraren
Larverna hos de två arterna som förekommer hos oss blir upp till 65 mm långa och är framtill smutsigt vita och baktill blågråa till färgen. Huvudet liksom de tre benparen är ljusbrunt till färgen. De mjukhudade larverna är krumma och har en förtjockad bakkropp.

Den fullvuxna skalbaggen blir ca 30 mm lång och är rödbrun till färgen. Huvud och bröst är dock svarta, antennerna är 6-7 bladigt klubbformiga. Täckvingarna på den något mindre arten – kastanjeborren – har en svart sidokant.

Anmärkningar

Ollonborrens utveckling från ägg till fullvuxen könsmogen skalbagge är normalt fyra år. De största skadorna gör larverna under sitt sista larvstadium före förpuppningen.