NutriFibre är tolerant mot långa perioder av torka. Under torra perioder kan NutriFibre absorbera vatten från djupare lager i marken. Gräset fortsätter att växa och ger hela 47 % högre avkastning under de torra sommarmånaderna. En ytterligare fördel är att torka inte orsakar kala fläckar där ogräs kan etablera sig.

Starkt och långt rotsystem

Under en genomsnittlig sommar lider gräset av vattenbrist i tre månader. I de kommande decennierna kommer sannolikheten för torra, varma somrar att öka. NutriFibre är mycket tolerant mot dessa perioder av torka tack vare sin förmåga att rota sig djupt. Om marken tillåter kan NutriFibres rötter nå djup på över 100 cm (se bild nedan). NutriFibre kan överleva dessa perioder av torka tack vare sitt starka och långa rotsystem.

Skillnad i rottillväxt mellan NutriFibre och engelskt rajgräs.

Högre avkastning

Forskning utförd av universitetet i Gent i Belgien har visat att NutriFibre ger högre avkastning än engelskt rajgräs under perioder av torka. Tabell 2 visar avkastningen som erhölls i det treåriga forskningsprojektet. Flera perioder av torka registrerades under försökets varaktighet. Resultaten visade en signifikant högre avkastning för NutriFibre jämfört med tetraploidt engelskt rajgräs. En av slutsatserna från detta projekt var att mjukbladig rörsvingel har högre tolerans mot torka än engelskt rajgräs.

Skillnad i årlig torrsubstansavkastning under specifika år med långa perioder av torka (ton/ha).
Källa: Universitetet i Gent (Belgien).

Tolerans även för väta

NutriFibre är även motståndskraftig mot blöta perioder Under extremt blöta perioder har NutriFibres långa rötter en dränerande effekt. Detta ger utmärkt dränering på vallar med NutriFibre så att gräset hålls i bättre skick. Tack vare NutriFibres bättre förmåga att överleva perioder av blött väder jämfört med engelskt rajgräs är skador på gräset begränsade.