De effektiva fiberbladen i NutriFibre stimulerar idisslingsaktiviteten hos kor. Idissling är nödvändigt för en frisk aktivitet i våmmen. Friska kor producerar mer mjölk. Våmmaskeroidos förekommer på många mjölkgårdar och upptäcks ofta inte. Det påverkar främst högproduktiva mjölkkor som får för mycket högenergifoder (socker och stärkelse). Våmmaskeroidos leder till dålig mjölkproduktion, mjölk med lägre protein- och fetthalt samt hälsoproblem som låg fertilitet och klövproblem. Detta leder i sin tur till extra kostnader på 200 till 400 euro per ko. (Källa: University of Manitoba, Kanada).

Den effektiva fibern finns i bladen

Eftersom NutriFibres effektiva fiber finns i dess blad är detta gräs inte beroende av axgång för hög fiberhalt. NutriFibre kan skördas innan blomningen och behålla sin effektiva fiber. Efter blomningen minskar fodervärdet hos alla gräs.

Forskning på idisslande kor med våmmasond
Ett gemensamt forskningsprojekt av Nutreco och Barenbrug jämförde idisslingsaktiviteten hos kor med våmmasond efter att ha ätit olika grässorter. Forskningen visade att idisslingsaktiviteten ökar med NutriFibre, jämfört med grässorter med låg cellvägg som italienskt rajgräs och engelskt rajgräs.

Hög smältbarhet från cellväggarna

Med NutriFibre® får kor en stor del av energin från cellväggarna eftersom NutriFibres cellväggskomposition är lättare smältbar än hos andra gräs (se bild nedan). Cellväggar kan byggas upp av tre olika komponenter:

  • Lignin = osmältbart träflis utan fodervärde.
  • Cellulosa = mjölkkor smälter endast en tredjedel av cellulosa.
  • Hemicellulosa = bryts ner på åtta timmar, vilket gör att kor kan smälta det helt.

NutriFibres cellväggar består främst av hemicellulosa. Detta förklarar det höga fodervärdet i kombination med effektiv fiber. Alla andra produkter med effektiv fiber, som blomstrande gräs, har en lägre smältbarhetsgrad för hemicellulosa, vilket gör att en stor del av fodret inte omvandlas till mjölk.

 

 

Skillnad mellan arter i smältbarhet hos cellväggar och stimulering av våmmens aktivitet.

Vad är våmmaskeroidos?

Under nedbrytningen av fodret som kor äter frigörs fettsyror. Fettsyror orsakar en (tillfällig) minskning av våmmens pH-värde (surhet). pH-värdet återställs när fettsyrorna har absorberats av våmväggen. När kor äter för många snabbt nedbrytbara kolhydrater (socker och stärkelse) frigörs för många fettsyror, vilket leder till att våmmen fungerar dåligt. Detta kan enkelt förebyggas genom att öka den effektiva fibern i foderstaten för att stimulera idisslingen. Den intensiva idisslingen ökar produktionen av saliv, vilket gör att korna själva kan producera bikarbonat. Detta bikarbonat har en buffrande effekt i våmmen och förhindrar att fettsyror sänker pH-värdet för mycket. På så sätt förbättrar effektiv fiber våmmens aktivitet och förebygger våmmaskeroidos.