Stritar
Empoasca flavescens, Empoasca decipiens, Eupteryx atropunctata u.a.

Stritarna som är förekommande i potatis kan påträffas även på flera andra växtslag som betor, stråsäd, nässlor, mållor etc.

Gruppering
Skinnbaggar (underordn. Homoptera), sugande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Ljusa, små fläckvisa sugskador på bladen. Bladen kan till följd av sugskadorna bli inrullat från kanten eller krusiga och vid starka angrepp ljusnar de skadade bladen.

Skadegöraren
De fullvuxna stritarna blir ca 3-4 mm och är ljusa till färgen. Bakbenen är väl utvecklade och ger dem förmåga att hoppa. De livliga stritarna uppehåller sig främst på bladens undersida. Larverna liknar den fullbildade insekten men saknar till en början vingar. I senare larvstadier utvecklas vinganlaget successivt till fullt utvecklade vingar.

Anmärkningar
Stritarna kan påträffas ungefär under mitten av högsommaren på potatisblasten där den lägger sina ägg. Angreppen kulminerar därför som regel under augusti. Speciellt i södra Sverige har stora skördeökningar erhållits i försök mot stritar.