Stjälknematod
Ditylenchus dipsaci (Rübenrasse)

I fält förekommer flera olika raser av stjälknematod. Den ras som angriper betor anses också ha råg, havre, majs, baljväxter m fl kulturväxter som värdväxt liksom en hel rad olika ogräsarter, flyghavre, snärjmåra och våtarv.

Gruppering
Trådmaskar = nematoder, sugande.

Angriper
Grodd, betan.

Skadebild
Vid tidiga angrepp kan groddspetsen bli förtjockad och de unga bladen blir krusiga. Vid sena angrepp kan på själva den stora betan uppträda torra, ruttna och insjunkna partier. Dessa skador uppträder främst på själva betnacken.

Skadegöraren
Den fullvuxna nematoden blir ca 1-1.5 mm lång, trådformigt tunn och ljus till färgen. Larven ser likadan ut men är vid kläckningen ur äggen bara ca 0,3 mm lång.

Anmärkningar
De ovan beskrivna skadorna av stjälknematod på betor är kända från mellaneuropa. Hos oss liksom i övriga nordeuropa är angreppen av stjälknematod utan praktisk ekonomisk betydelse.