Stinkfly
Lygus pabulinus, Lygus pratensis, Lygus rugulipennis, Calocoris norvegicus u.a.

Värdkretsen omfattar förutom potatis även betor, baljväxter och många vilda örter, buskar och träd.

Gruppering
Skinnbaggar (underordn. Heteroptera), sugande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Angripna blad får först ljusa fläckar som senare mörknar och blir bruna. I senare stadium torkar fläckarna in, den döda bladvävnaden faller ut och oregelbundna hål uppstår. Även viss krusning av bladen kan iakttagas vid starka angrepp.

Skadegöraren
Stinkflyn är allmänna i naturen över hela landet och på odlade växter uppträder t ex vanliga ängsstinkflyet (L pratensis) och trädgårdsstinkflyet (L pabulinus). Den förra blir 4,5-7,5 mm lång och färgen kan variera kraftigt från gröngul – rödbrun. Den senare arten är enfärgat ljusgrön och 5-6 mm lång. Larverna liknar till det yttre imago men saknar i första larvstadiet vingar. I senare larvstadier sker successivt utvecklingen från små vinganlag till ett par täckvingar och ett par bakvingar för flykt.

Anmärkningar
Fastän stinkflyn torde kunna påträffas i de flesta potatisfält under sommaren anses de knappast vara speciellt allvarliga skadedjur.