Sniglar/Åkersnigeln/Ängssnigeln
Deroceras agreste, deroceras reticulatum, Arion spp.

Sniglarna är allätare och uppträder på många olika växtslag. I lantbruket främst i raps och stråsäd men ibland också på majs, betor, potatis och baljväxter.

Gruppering
Sniglar, bitande.

Angriper
Utsäde/rötter, grodd, blad, skördeprodukt.

Anmärkning
Skördeprodukt = underjordiska växtdelar t ex potatisknölar respektive betor.

Skadebild
Oregelbundna hål som uppstår när snigeln med sin tunga river i sig födan. Främst föredrar sniglarna unga saftiga växtdelar. genom gnag på svällande frön och på groddar kan uppkomsten på fältet bli ojämn och beståndet luckigt. Ett typiskt kännetecken på sniglarnas framfart är det silverglänsande slem som skimrar i spåren där snigeln glidit fram på marken liksom på växten.

Skadegöraren
De två arterna som främst förekommer hos oss är ljust beige till brungråa i färgen och storleken varierar beroende på åldern men i fullvuxet stadium blir de upp till 5 cm långa.

Anmärkningar
För att skydda sig mot uttorkning är sniglarna främst aktiva nattetid och håller sig under dagen gömda i sprickor i marken, under stenar, jordklumpar etc. I täta bestånd och god markfuktighet kan de dock påträffas även på dagen nertill på plantorna.