Sädesbladbaggen, vanliga
Lema lichenis (=Oulema lichenis) Lema melanopus (=Oulema melanopus)

Uppträder på samtliga sädesslag liksom på ett flertal andra gräsarter.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Strimmformiga längsgående gnaghål på bladen är kraktäristiska för denna skalbagge. I första hand är det larverna som orsakar skadorna.

Skadegöraren
Den vackert metallskimrande blå skalbaggen med sin rödbruna halssköld blir ca 4-6 mm lång. Den ca 5 mm långa larven är gulaktig och har en mörk huvudkapsel. Eftersom kroppen är täckt av slem och exkrementer påminner den om en liten gråsvart snigel.

Anmärkningar
Sädesbladbaggarna trivs bäst under varma och torra förhållanden. Endast en generation utvecklas per år och övervintring sker som fullbildad skalbagge under växtrester på marken.