Sadelgallmygga
Haplodiplosis equestris

Uppträder främst i vete och korn men även på andra gräsarter och då speciellt på kvickrot.

Gruppering
Tvåvingar, sugande (larver).

Angriper
Strå.

Skadebild
Genom larvernas sugning på strået under bladslidan uppstår efter en tid sadelliknande missbildningar. Strået blir ofta förkortad och bryts lätt på angreppspunkten. Kärnbildningen uteblir helt eller axen ger dåligt matade kärnor.

Skadegöraren
Den fullvuxna myggan blir 4-5 mm lång och har ett mörkt bröst, rödaktig bakkropp samt genomskinliga vingar. Larven är först vitaktig men senare röd och ca 5 mm lång. Den saknar ben och har ingen huvudkapsel.

Anmärkningar
Angrepp av sadelgallmygga har främst förekommit lokalt i Skåne. Myggan tycks föredra tyngre jordar. Övervintrar som larv i jorden och förpuppas på våren. Fullvuxna myggor svärmar i juni och lägger rödbruna äggsamlingar på bladen. De nykläckta larverna söker sig ned i bladslidan. Sadelgallmyggan är en föga rörlig insekt, varför den gynnas vid ensidig vete- och kornodling liksom av riklig kvickrotförekomst.