Rotgallnematod
Meloidogyne hapla

Rotgallnematoden är i motsats till potatiscystnematoden polyfag och kan angripa även växter i andra växtfamiljer som baljväxter, korsblommiga etc.

Gruppering
Trådmaskar, sugande.

Angriper
Rot.

Skadebild
Angrepp av rotgallnematoder yttrar sig i att sidorötterna uppvisar olika stora, runda gallbildningar. Kan också uppträda på knölarna. Endast vid mycket starka angrepp är inverkan på den ovanjordiska delen av plantan påtaglig.

Skadegöraren
Skadedjurets utveckling sker inne i rotvävnaden. De könsmogna hanarna och även äldre larver kan lämna angreppsplatsen och söka sig till angränsande växtrötter.

Anmärkningar
Ekonomiska skador är ej kända hos oss.