Rapsvivel, fyrtandad
Ceutorhynchus quadridens

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering
Skalbaggar, bitande.

Angriper
Stängel.

Skadebild
Det första symptomet är borrhål för äggläggningen i de unga stjälkarna. Senare uppträder larvgångar fylld med exkrementer efter larverna. Också bladskaften kan mineras. Plantorna kan stanna av i tillväxten och stjälkarna bryts.

Skadegöraren
Fyrtandade rapsviveln är ca 2,5-3,5 mm lång och är täckt av en tät, vit gråaktig fjälliknande behåring. Huvudet är som hos övriga vivelarter snabelliknande förlängt.

Anmärkningar
Larven är snarlik den blåvingade rapsvivelns liksom även skadebilden. Den är således vitaktig med gulbrunt huvud och fotlös. Såväl höst- som våroljeväxter tjänar som värdväxter för fyrtandade rapsviveln. Ytterst sällan torde fyrtandad rapsviveln orsaka några skador av ekonomisk betydelse. Vivelskadorna kan öka risken för svampangrepp t ex Phoma och Botrytis.