Rapsvivel, blågrå
Ceutorhynchus assimilis

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
I första hand skidan, mer sällan stängel och knoppar.

Skadebild
Angrepp av blygrå rapsvivel blir vanligen först siktbara sedan skadan är fullbordad och larven redan borrat sig ut från rapsskidan genom ett utgångshål. I skidans inre har larven innan gnagt på rapsfröna varvid varje larv kan skada ca 5 frön.

Skadegöraren
Skalbaggen är ca 2,5-3,5 mm lång och har en tät gråaktig fjälliknande behåring liksom ett till snabel förlängt huvud. Den krumma larven är 4-5 mm lång och vitaktig till färgen. Den är benlös och har en brun huvudkapsel.

Anmärkningar
De skador som den blygrå rapsviveln orsakar är framför allt av indirekt natur. Genom sitt gnag på de unga skidorna banar den väg för skidgallmyggan som utnyttjar dessa hål för sin äggläggning.